Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma
Mgr Agnieszka Szczypińska Ministerstwo Finansów / SGH
doktor Anna Szmit Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
mgr inż. Sabina Szymczak Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr hab. prof. SGH Bartosz Witkowski KAE SGH
mgr Paweł Witkowski Uniwersytet Szczeciński
mgr liwiusz wojciechowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Wiktor Wojciechowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
dr Rafał Zbyrowski Wydział Zarządzania UW
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49