Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma
dr hab. Małgorzata Olszak Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
mgr Norbert Paska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr hab., prof. SGH Małgorzata Pawłowska KE SGH
dr Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Paweł Piątkowski Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Łukasz Pietrych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Maria Podgórska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
mgr Bartosz Radzikowski Center for Social and Economic Research
prof. dr hab. Dariusz Rosati Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej
mgr Jakub Rybacki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr hab., prof. SGH Andrzej Rzońca Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr Dorota Skała Uniwersytet Szczeciński
dr Łukasz Skrok Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Ekonomii Biznesu
lic. Joanna Sokolik Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Piotr Staszkiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr inż. Kinga Stefaniak Urząd Statystyczny
dr Michał Suchanek Uniwersytet Gdański
dr Iwona Świeczewska Uniwersytet Łódzki
dr Filip Świtała Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
mgr Agnieszka Szczypińska Ministerstwo Finansów / SGH
dr Anna Szmit Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
mgr inż. Sabina Szymczak Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr hab., prof. SGH Emilia Tomczyk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr Andrzej Torój Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr hab., prof. SGH Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
dr Anna Wildowicz-Giegiel Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
dr Ewa Witkowska Akademia Pedagogiki Specjalnej
dr hab., prof. SGH Bartosz Witkowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
mgr Paweł Witkowski Uniwersytet Szczeciński
mgr Liwiusz Wojciechowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Wiktor Wojciechowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
dr Rafał Zbyrowski Wydział Zarządzania UW
dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
mgr Justyna Łupińska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Marcin Łupiński Narodowy Bank Polski
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49