Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma Abstrakt
Magister Magdalena Popek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
mgr Danuta Rozpędowska-Matraszek PWSZ w Skierniewicach
dr Iwona Schab Szkoła Główna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii
dr Dobromił Serwa Narodowy Bank Polski
dr Dorota Skała Uniwersytet Szczeciński
dr Katarzyna Śledziewska Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
dr hab, prof. UG Krystyna Strzała Uniwersytet Gdański
dr Marta Styrc Szkoła Główna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii
Dr Katarzyna Sum SGH
dr hab. Ewa M. Syczewska Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii
doktor Przemysław Szczuciński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
Agnieszka Szczypińska Szkoła Główna Handlowa
Kamila Sławińska Szkoła Główna Handlowa
Tymon Słoczyński Szkoła Główna Handlowa
dr Paweł Ulman Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Agnieszka Wałęga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Justyna Wilk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Bartosz Witkowski Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii
doktor Mirosław Zajdel Katedra Polityki Ekonomicznej UŁ
doktor Rafał Zbyrowski Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
mgr Agata Żółtaszek Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49