Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma Abstrakt
dr Irena Kasperowicz-Ruka SGH w Warszawie
mgr Karolina Kata Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Piotr Klejnowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Agnieszka Kobeszko sgh
Paweł Kolba Koło Naukowe Metod Ilościowych UMK
Doc. dr Andrzej Kondratowicz Uczelnia Łazarskiego i Uniwersytet Warszawski
dr Daniel Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Daniel Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Marek Kołatka UG
mgr / doktorantka Monika Kubik-Kwiatkowska Szkoła Główna Handlowa
mgr Marta Kuc Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr Agnieszka Kukułka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Patrycja Kwinta UMK w Toruniu
dr Karolina Lewandowska-Gwarda Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka SGH
dr Aleksandra Majchrowska NBP i UŁ
dr Małgorzata Markowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, WEZiT w Jeleniej Górze
dr hab. Jerzy Marzec UEK w Krakowie
dr Aleksandra Matuszewska-Janica Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Piotr Mielewczyk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Michal Moczulski Uniwersytet Wrocławski
mgr Emilia Modranka Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii Przestrzennej
dr Urszula Mrzygłód Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny)
mgr/doktorant Tomasz Napiórkowski Szkoła Główna Handlowa
mgr Katarzyna Negacz SGH
doktorant/mgr Tomasz Niedziółka SGH
prof. dr hab. Magdalena Osińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Marek Panfil SGH, Instytut Zarządzania Wartością
dr hab. Maria Parlińska SGGW WNE
dr inż. Aleksandra Parteka Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr Małgorzata Pawłowska NBP
mgr Łukasz Pietrych SGGW WNE
dr Michał Pietrzak
mgr Andrzej Pisulewski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Joanna Pitura Uniwersytet Warszawski
dr hab. prof. SGH Joanna Plebaniak Szkoła Główna Handlowa
mgr Agnieszka Pleśniak SGH
dr Dorota Podedworna-Tarnowska SGH
prof. dr hab. Maria Podgórska SGH
dr inż. Iwona Pomianek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
mgr / doktorant Magdalena Popek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Mariusz Próchniak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Eliza Przeździecka SGH
mgr Natalia Przybylska Uniwersytet Mikołaja Kopernika
doktorant Hanna Radke-Kozlowska SGH
dr Mariusz Jan Radło SGH
dr hab. MIchał Ramsza Szkoła Główna Handlowa
mgr Ewa Ratuszny Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. prof. SGH Marek Rocki Szkoła Główna Handlowa
mgr Marta Rószkiewicz Ośrodek Przetwarzania Informacji
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49