Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma Abstrakt
mgr Damian Mowczan Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Ewelina Nojszewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr. Alicja Olejnik Uniwersytet Łódzki
Dr Małgorzata Olszak Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
mgr Barbara Pajdo SGH/NBP
dr inż. Aleksandra Parteka Politechnika Gdańska
Dr Małgorzata Pawłowska SGH, NBP
Dr. Jarosław Petrakov Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
mgr Andrzej Pisulewski Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof.dr hab. Maria Podgórska SGH
mgr Filip Premik SGH/NBP
dr Mariusz Próchniak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Paulina Rosiek Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Danuta Rozpędowska-Matraszek PWSZ w Skierniewicach/Wydz. Ekonomii i Administracji
dr Dorota Skała Uniwersytet Szczecinski
Dr Michał Soliwoda Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
mgr Agnieszka Sotnicka SGH
prof. dr hab. Krystyna Strzała Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
Dr Katarzyna Sum SGH
dr hab. Jerzy Surma SGH
Mgr Agnieszka Szczypińska Szkoła Główna Handlowa
Magister Kamila Sławińska Szkoła Główna Handlowa/Narodowy Bank Polski
dr hab. Emilia Tomczyk SGH
dr Andrzej Torój SGH
Mgr Mateusz Tront Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Bartosz Witkowski SGH
mgr Paweł Witkowski Uniwersytet Szczeciński
doktorant Dagna Wleklińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr Karolina Wojciechowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
mgr Liwiusz Wojciechowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Master of Science Kamil Wojtczuk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr Joanna Wolszczak-Derlacz Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Paulina Zając Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii
Tomasz Zatoń SGH
Doktorant Wioleta Zgliczyńska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Błażej Łyszczarz Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49