Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma Abstrakt
dr Katarzyna Wasiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Joanna Waszczuk SGH, KNOP
Kamil Wierus Narodowy Bank Polski
dr Justyna Wilk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Bartosz Witkowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Liwiusz Wojciechowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Kamil Wojtczuk Kolegium Gospodarki Światowej SGH
Tomasz Wojtelewski WNEiZ UMK
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr Zuzanna Wośko Instytut Ekonometrii / SGH
dr Julia Włodarczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tomasz Zatoń Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Błażej Łyszczarz Uniwersytet Mikołaja Kopernika
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49