Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma
dr Urszula Mrzygłód Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
mgr Barbara Pajdo SGH/NBP
dr hab. inż. prof nadzw.PG Aleksandra Parteka Politechnika Gdańska
mgr Karol Partyka Wydział Nauk Ekonomicznych
mgr Norbert Paska SGH (KAE)
dr hab. Małgorzata Pawłowska SGH
mgr Piotr Pękała EY Doradztwo Podatkowe
dr Paweł Piątkowski Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku
mgr Anna Pluskota Katedra Finansów Korporacji, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Maria Podgórska SGH (KAE)
mgr Filip Premik Narodowy Bank Polski i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Mariusz Próchniak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Joanna Rachuba Uniwersytet Szczeciński
Paulina Rosiek Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Sylwia Roszkowska
dr Jerzy Rydlewski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej
dr Dorota Skała Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Katarzyna Śledziewska Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
mgr inż. Kinga Stefaniak Urząd Statystyczny
Katarzyna Sum Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Agnieszka Szczypińska Ministerstwo Finansów/Szkoła Główna Handlowa
mgr Ewa Sztobryn PLL LOT SA
mgr Łukasz Szymczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
mgr Kamila Sławińska SGH (KAE)
dr Ivan Telega Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Matematyki
dr hab., prof. SGH Emilia Tomczyk SGH
dr Andrzej Torój SGH
licencjat Aneta Walczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Konrad Walczyk IRG SGH
dr hab prof. SGH Bartosz Witkowski SGH (KAE)
mgr Liwiusz Wojciechowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Tomasz Zatoń Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
doktor Rafał Zbyrowski Wydział Zarządzania UW
mgr Wojciech Łątkowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Honorata Łukaszewska SGH, KGŚ
mgr Justyna Łupińska SGH
dr hab. Marcin Łupiński NBP
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49