Patronat honorowy:

Senator RP
prof. SGH, dr hab. Marek Rocki

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Maria Podgórska, Szkoła Główna Handlowa
dr Bartosz Witkowski, Szkoła Główna Handlowa (przewodniczący)
dr Anna Decewicz, Szkoła Główna Handlowa
dr Marcin Topolewski, Szkoła Główna Handlowa
dr Michał Bernardelli, Szkoła Główna Handlowa

 

Rada programowa:

prof. SGH, dr hab. Marek Gruszczyński, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Magdalena Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Maria Podgórska, Szkoła Główna Handlowa
prof. SGH, dr hab. Marek Rocki, Szkoła Główna Handlowa
prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała, Uniwersytet Gdański