PROGRAM KONFERENCJI "MODELOWANIE DANYCH PANELOWYCH: TEORIA I PRAKTYKA", EDYCJA 2015

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-9:10Otwarcie konferencji
9:10-10:40
(4 referaty)
Sesja I: Varia
10:40-11:00Przerwa kawowa
11:00-12:30
(4 referaty)
Sesja IIa: Zastosowania mikroekonomiczneSesja IIb: Bankowość
12:30-13:30Przerwa lunchowa
13:30-15:00
(4 referaty)
Sesja III: Ekonomia pracy i zdrowia
15:00-15:20Przerwa kawowa
15:20-16:50
(4 referaty)
Sesja IV: Wzrost i konwergencja
16:50-17:00Zakończenie konferencji


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-9:10Otwarcie konferencji
9:10-10:40
(4 referaty)
Sesja I: Varia
Prowadząca: dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH
10:40-11:00Przerwa kawowa
11:00-12:30
(4 referaty)
Sesja IIa: Zastosowania mikroekonomiczne
Prowadząca: prof. dr hab. Maria Podgórska, SGH
Sesja IIb: Bankowość
Prowadząca: prof. dr hab. Krystyna Strzała, UG
12:30-13:30Przerwa lunchowa
13:30-15:00
(4 referaty)
Sesja III: Ekonomia pracy i zdrowia
Prowadzący: dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK
15:00-15:20Przerwa kawowa
15:20-16:50
(4 referaty)
Sesja IV: Wzrost i konwergencja
Prowadząca: dr inż. Aleksandra Parteka, PG
16:50-17:00Zakończenie konferencji