Patronat honorowy:

Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
dr hab. prof. SGH Joanna Plebaniak

 

Rada programowa:

prof. SGH, dr hab. Marek Gruszczyński, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Magdalena Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. SGH, dr hab. Joanna Plebaniak, Szkoła Główna Handlowa
prof. SGH, dr hab. Marek Rocki, Szkoła Główna Handlowa
prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała, Uniwersytet Gdański

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Maria Podgórska, Szkoła Główna Handlowa
dr Michał Bernardelli, Szkoła Główna Handlowa
dr Anna Decewicz, Szkoła Główna Handlowa
dr Mariusz Próchniak, Szkoła Główna Handlowa
dr Marcin Topolewski, Szkoła Główna Handlowa
dr Bartosz Witkowski, Szkoła Główna Handlowa (przewodniczący)
mgr Kamila Sławińska, Szkoła Główna Handlowa