PROGRAM KONFERENCJI "MODELOWANIE DANYCH PANELOWYCH: TEORIA I PRAKTYKA", EDYCJA 2013

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-9:05Otwarcie konferencji
9:05-10:50
(4 referaty)
Sesja I: Finanse przedsiębiorstw i osób fizycznych
10:50-10:55Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy referat
10:55-11:15przerwa
11:15-12:10
(8 referatów)
Sesja posterowa
12:10-12:25przerwa
12:25-13:50
(4 referaty)
Sesja IIa: Wzrost i konwergencjaSesja IIb: Finanse
13:50-14:30przerwa lunchowa
14:30-15:55
(4 referaty)
Sesja IIIa: BankowośćSesja IIIb: Ekonomia zdrowiaSesja IIIc: Metody
15:55-16:15przerwa
16:15-17:40
(4 referaty)
Sesja IV: Analizy międzynarodowe i przestrzenne
17:40-17:45Zakończenie konferencji


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-9:05Otwarcie konferencji
9:05-10:50
(4 referaty)
Sesja I: Finanse przedsiębiorstw i osób fizycznych
10:50-10:55Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy referat
10:55-11:15przerwa
11:15-12:10
(8 referatów)
Sesja posterowa
12:10-12:25przerwa
12:25-13:50
(4 referaty)
Sesja IIa: Wzrost i konwergencja
Sesja IIb: Finanse
13:50-14:30przerwa lunchowa
14:30-15:55
(4 referaty)
Sesja IIIa: Bankowość
Sesja IIIb: Ekonomia zdrowia
Sesja IIIc: Metody
15:55-16:15przerwa
16:15-17:40
(4 referaty)
Sesja IV: Analizy międzynarodowe i przestrzenne
17:40-17:45Zakończenie konferencji