PROGRAM KONFERENCJI "MODELOWANIE DANYCH PANELOWYCH: TEORIA I PRAKTYKA", EDYCJA 2012

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-9:10Otwarcie konferencji
9:10-10:15
(3 referaty)
Sesja I: Zastosowania
10:15-10:20Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy referat
10:20-10:40przerwa
10:40-12:25
(5 referatów)
Sesja IIa: Finanse ISesja IIb: Modelowanie konwergencji
12:25-13:15przerwa
13:15-14:40
(4 referaty)
Sesja IIIa: Finanse IISesja IIIb: Analizy regionalne i przestrzenne
14:40-15:00przerwa
15:00-16:20
(4 referaty)
Sesja IVa: MetodologiaSesja IVb: Demografia
16:20-16:40przerwa
16:40-17:40
(3 referaty)
Sesja V: Nierówności gospodarcze i społeczne
17:40-17:50Zakończenie konferencji


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-9:10Otwarcie konferencji
9:10-10:15
(3 referaty)
Sesja I: Zastosowania - Miscellanea
10:15-10:20Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy referat
10:20-10:40przerwa
10:40-12:25
(5 referatów)
Sesja IIa: Finanse I
Sesja IIb: Modelowanie konwergencji
12:25-13:15przerwa
13:15-14:40
(4 referaty)
Sesja IIIa: Finanse II
Sesja IIIb: Analizy regionalne i przestrzenne
14:40-15:00przerwa
15:00-16:20
(4 referaty)
Sesja IVa: Metodologia
Sesja IVb: Demografia
16:20-16:40przerwa
16:40-17:40
(3 referaty)
Sesja V: Nierówności gospodarcze i społeczne
17:40-17:50Zakończenie konferencji