Organizatorzy:

Instytut Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Rada programowa:

prof. dr hab. Marek Gruszczyński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Magdalena Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. SGH, dr hab. Joanna Plebaniak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. SGH, dr hab. Marek Rocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Krystyna Strzała, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Aleksander Welfe, Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Maria Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. SGH, dr hab. Mariusz Próchniak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. SGH, dr hab. Bartosz Witkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (przewodniczący)
dr Michał Bernardelli, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Anna Decewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Łukasz Goczek, Uniwersytet Warszawski
dr Andrzej Torój, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Anna Bartosiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Norbert Paska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie