PROGRAM KONFERENCJI "MODELOWANIE DANYCH PANELOWYCH: TEORIA I PRAKTYKA", EDYCJA 2017

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-10:15
(3 referaty)
Sesja I: Teoria i nowe metody
10:15-10:30Przerwa
10:30-11:45
(po 3 referaty)
Sesja IIa: Makroekonomia ISesja IIb: Bankowość ISesja IIc: Płace i świadczenia
11:45-12:00Przerwa
12:00-13:15
(po 3 referaty)
Sesja IIIa: Makroekonomia IISesja IIIb: Bankowość II
13:15-14:00Przerwa lunchowa
14:00-15:15
(po 3 referaty)
Sesja IVa: FinanseSesja IVb: Analizy regionalne i przestrzenne
15:15-15:30Przerwa
15:30-16:45
(3 referaty)
Sesja V: Zastosowania mikroekonomiczne
16:45-17:00Zakończenie konferencji


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-10:15
(3 referaty)
Sesja I: Teoria i nowe metody
Aula I C
Prowadzący: prof. dr hab. Marek Gruszczyński, KAE SGH
10:15-10:30Przerwa
10:30-11:45
(po 3 referaty)
Sesja IIa: Makroekonomia I
Aula I C
Prowadzący: dr Tomasz Brodzicki, UG
Sesja IIb: Bankowość I
Aula II C
Prowadząca: prof. dr hab. Małorzata Iwanicz-Drozdowska, KZIF SGH
Sesja IIc: Płace i świadczenia
Sala C-2A
Prowadząca: dr hab. prof. SGH Emilia Tomczyk, KAE SGH
11:45-12:00Przerwa
12:00-13:15
(po 3 referaty)
Sesja IIIa: Makroekonomia II
Aula I C
Prowadząca: prof. dr hab. Maria Podgórska, KAE SGH
Sesja IIIb: Bankowość II
Aula II C
Prowadzący: dr hab. Piotr Ciżkowicz, KAE SGH
13:15-14:00Przerwa lunchowa
14:00-15:15
(po 3 referaty)
Sesja IVa: Finanse
Aula I C
Prowadzący: dr hab. Łukasz Goczek, WNE UW
Sesja IVb: Analizy regionalne i przestrzenne
Aula II C
Prowadząca: dr hab. prof. PG Joanna Wolszczak-Derlacz, PG
15:15-15:30Przerwa
15:30-16:45
(3 referaty)
Sesja V: Zastosowania mikroekonomiczne
Aula I C
Prowadzący: dr hab. prof. SGH Mariusz Próchniak, KGŚ SGH
16:45-17:00Zakończenie konferencji