PROGRAM KONFERENCJI "MODELOWANIE DANYCH PANELOWYCH: TEORIA I PRAKTYKA", EDYCJA 2019

Budynek C, al. Niepodległości 128

8:30-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:50
(2 referaty)
Sesja I: Analizy empiryczne
9:50-10:05 Przerwa
10:05-11:10
(po 3 referaty)
Sesja IIa: Bankowość Sesja IIb: Rynek pracy i sytuacja gospodarstw domowych
11:10-11:25 Przerwa
11:25-12:30
(po 3 referaty)
Sesja IIIa: Aplikacje Sesja IIIb: Makroekonomia
12:30-13:10 Przerwa lunchowa
13:10-14:15
(3 referaty)
Sesja IV: Analizy regionalne i sektorowe
14:15-14:30 Przerwa
14:30-15:30
(3 referaty)
Sesja V: Finanse


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:30-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:50
(2 referaty)
Sesja I: Analizy empiryczne
Aula I C
Prowadzący: prof. dr hab. Marek Gruszczyński, KAE SGH
9:50-10:05 Przerwa
10:05-11:10
(po 3 referaty)
Sesja IIa: Bankowość
Aula I C
Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, KZiF SGH
Sesja IIb: Rynek pracy i sytuacja gospodarstw domowych
Aula II C
Prowadzący: dr hab. Ewa Lechman, prof. nadzw. PG
11:10-11:25 Przerwa
11:25-12:30
(po 3 referaty)
Sesja IIIa: Aplikacje
Aula I C
Prowadzący: dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK
Sesja IIIb: Makroekonomia
Aula II C
Prowadzący: prof. dr hab. Dorota Witkowska, UŁ
12:30-13:10 Przerwa lunchowa
13:10-14:15
(3 referaty)
Sesja IV: Analizy regionalne i sektorowe
Aula I C
Prowadzący: dr hab. Mariusz Próchniak prof. SGH, KGŚ SGH
14:15-14:30 Przerwa
14:30-15:30
(3 referaty)
Sesja V: Finanse
Aula I C
Prowadzący: dr hab. Łukasz Goczek, UW