PROGRAM KONFERENCJI "MODELOWANIE DANYCH PANELOWYCH: TEORIA I PRAKTYKA", EDYCJA 2018

Budynek C, al. Niepodległości 128

8:30-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:45
(2 referaty)
Sesja I: Innowacyjność
9:45-10:00 Przerwa
10:00-11:20
(po 4 referaty)
Sesja IIa: Bankowość I Sesja IIb: Aplikacje
11:20-11:35 Przerwa
11:35-12:35
(po 3 referaty)
Sesja IIIa: Bankowość II Sesja IIIb: Metody
12:35-13:15 Przerwa lunchowa
13:15-14:15
(po 3 referaty)
Sesja IVa: Finanse Sesja IVb: Rynek pracy i analizy przestrzenne
14:15-14:30 Przerwa
14:30-15:15
(2 referaty)
Sesja V: Analizy regionalne i sektorowe


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:30-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:45
(2 referaty)

Sesja I: Innowacyjność
Aula I C

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Gruszczyński, KAE SGH

9:45-10:00 Przerwa
10:00-11:20
(po 4 referaty)

Sesja IIa: Bankowość I
Aula I C

Prowadząca: prof. dr hab. Małorzata Iwanicz-Drozdowska, KZIF SGH

Sesja IIb: Aplikacje
Aula II C

Prowadzący: dr hab. Łukasz Goczek, WNE UW

11:20-11:35 Przerwa
11:35-12:35
(po 3 referaty)

Sesja IIIa: Bankowość II
Aula I C

Prowadząca: dr hab. Małgorzata Olszak, WZ UW

Sesja IIIb: Metody
Aula II C

Prowadząca: dr hab. prof. PG Joanna Wolszczak-Derlacz, PG

12:35-13:15 Przerwa lunchowa
13:15-14:15
(po 3 referaty)

Sesja IVa: Finanse
Aula I C

Prowadzący: dr Wiktor Wojciechowski, KAE SGH

Sesja IVb: Rynek pracy i analizy przestrzenne
Aula II C

Prowadząca: dr hab. prof. SGH Emilia Tomczyk, KAE SGH

14:15-14:30 Przerwa
14:30-15:15
(2 referaty)

Sesja V: Analizy regionalne i sektorowe
Aula I C

Prowadzący: dr hab. prof. SGH Mariusz Próchniak, KGŚ SGH