PROGRAM KONFERENCJI "MODELOWANIE DANYCH PANELOWYCH: TEORIA I PRAKTYKA", EDYCJA 2016

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-9:15Otwarcie konferencji
9:15-9:55
(2 referaty)
Sesja I: Nowe metody
9:55-10:10Przerwa
10:10-10:50
(7 referatów)
Sesja posterowa
10:50-11:00Przerwa
11:00-12:20
(4 referaty)
Sesja IIIa: BankowośćSesja IIIb: Varia - Rynek nieruchomości / ekonometria przestrzenna
12:20-13:10Przerwa lunchowa
13:10-14:30
(4 referaty)
Sesja IVa: Wzrost i konwergencjaSesja IVb: Ekonomia pracy
14:30-14:45Przerwa
14:45-16:05
(4 referaty)
Sesja Va: Ekonomia międzynarodowa ISesja Vb: Polityka pieniężna i finanse
16:05-16:20Przerwa
16:20-17:20
(3 referaty)
Sesja VI: Ekonomia międzynarodowa II
17:20-17:30Zakończenie konferencji


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-9:15Otwarcie konferencji
9:15-9:55
(2 referaty)
Sesja I: Nowe metody
Prowadzący: prof. dr hab. Marek Gruszczyński, KAE SGH
9:55-10:10Przerwa
10:10-10:50
(7 referatów)
Sesja posterowa
10:50-11:00Przerwa
11:00-12:20
(4 referaty)
Sesja IIIa: Bankowość
Prowadząca: prof. dr hab. Małorzata Iwanicz-Drozdowska, KZIF SGH
Sesja IIIb: Varia - Rynek nieruchomości / ekonometria przestrzenna
Prowadzący: dr Tomasz Brodzicki, UG
12:20-13:10Przerwa lunchowa
13:10-14:30
(4 referaty)
Sesja IVa: Wzrost i konwergencja
Prowadząca: prof. dr hab. Krystyna Strzała, UG
Sesja IVb: Ekonomia pracy
Prowadzący: dr hab. prof. SGH Michał Rubaszek, KAE SGH
14:30-14:45Przerwa
14:45-16:05
(4 referaty)
Sesja Va: Ekonomia międzynarodowa I
Prowadząca: prof. dr hab. Maria Podgórska, KAE SGH
Sesja Vb: Polityka pieniężna i finanse
Prowadzący: dr hab. Łukasz Goczek, WNE UW
16:05-16:20Przerwa
16:20-17:20
(3 referaty)
Sesja VI: Ekonomia międzynarodowa II
Prowadzący: dr hab. Mariusz Próchniak, KGŚ SGH
17:20-17:30Zakończenie konferencji