PROGRAM KONFERENCJI "MODELOWANIE DANYCH PANELOWYCH: TEORIA I PRAKTYKA", EDYCJA 2014

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-9:05Otwarcie konferencji
9:05-10:20
(3 referaty)
Sesja I: Finanse I
10:20-10:30przerwa
10:30-11:15
(8 referatów)
Sesja posterowa
11:15-11:30przerwa
11:30-12:35
(3 referaty)
Sesja IIIa: Rynek pracy ISesja IIIb: Finanse II
12:35-13:20przerwa lunchowa
13:20-14:25
(3 referaty)
Sesja IVa: Aplikacje ISesja IVb: Rynek pracy II
14:25-14:40przerwa
14:40-15:45
(3 referaty)
Sesja Va: Ekonomia międzynarodowaSesja Vb: Bankowość
15:45-16:00przerwa
16:00-17:10
(3 referaty)
Sesja VI: Aplikacje II
17:10-17:15Zakończenie konferencji


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:30-9:00Rejestracja uczestników
9:00-9:05Otwarcie konferencji
9:05-10:20
(3 referaty)
Sesja I: Finanse I
10:20-10:30przerwa
10:30-11:15
(8 referatów)
Sesja posterowa
11:15-11:30przerwa
11:30-12:35
(3 referaty)
Sesja IIIa: Rynek pracy I
Sesja IIIb: Finanse II
12:35-13:20przerwa lunchowa
13:20-14:25
(3 referaty)
Sesja IVa: Aplikacje I
Sesja IVb: Rynek pracy II
14:25-14:40przerwa
14:40-15:45
(3 referaty)
Sesja Va: Ekonomia międzynarodowa
Sesja Vb: Bankowość
15:45-16:00przerwa
16:00-17:10
(3 referaty)
Sesja VI: Aplikacje II
17:10-17:15Zakończenie konferencji