Konferencja "Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka"

Terminarz:

 • 14.02.2016 - przesłanie tytułu referatu oraz abstraktu wystąpienia
 • 29.02.2016 - ogłoszenie wyników kwalifikacji referatów na konferencję
 • 13.03.2016 - zgłoszenie udziału w konferencji dla osób przyjeżdżających bez referatu
 • 10.04.2016 - przesłanie pełnego tekstu referatu
 • 10.05.2016 - przesłanie prezentacji konferencyjnej (dla chętnych)
 • 13.05.2016 - konferencja

Uwagi:

 • Udział w konferencji jest bezpłatny (nie ma opłaty konferencyjnej).
 • Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Dopuszczane są referaty w języku polskim i angielskim.
 • Planowany czas przeznaczony na referat będzie wynosił 15-20 minut (w zależności od liczby zgłoszonych prelegentów).
 • W przypadku zgłoszenia jednego referatu przez zespół złożony z co najmniej dwóch osób, każdy z autorów powinien wypełnić formularz indywidualnie, a informację o planowanym uczestnictwie w konferencji dodać w komentarzu do formularza. W komentarzu prosimy wówczas również wymienić imiona, nazwiska i tytuły naukowe współautorów.
 • Przewidywana jest publikacja wybranych referatów, jednak w tej chwili trwają prace przygotowawcze i organizatorzy nie mogą zagwarantować, że publikacja zostanie wydana.
 • Tytuł wystąpienia można podać przy wypełnianiu formularza lub przesłać drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Abstrakt wystąpienia należy przesłać drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 14 lutego 2016 r. Prosimy o przesłanie plików w formacie edytowalnym zgodnym z szablonem.
 • Pełny tekst wystąpienia należy przesłać drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 10 kwietnia 2016 r. Przesłanie pełnego tekstu jest obowiązkowe dla wszystkich zaakceptowanych abstraktów i jest warunkiem koniecznym zakwalifikowania do prezentacji na konferencji.
 • Prezentację konferencyjną można przesłać drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 10 maja 2016 r. Osoby, które nie prześlą prezentacji w terminie będą miały możliwość wgrania ich w dniu konferencji.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.