Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma Abstrakt
dr Anita Abramowska-Kmon Szkoła Główna Handlowa
doktor Elżbieta Antczak Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki
mgr Monika Bazyl Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Michał Bernardelli Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii
dr Beata Bieszk-Stolorz Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządania, Uniwersytet Szczeciński
mgr Anna Bojanowicz-Bablok Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
magister Adrian Burdziak Uniwersytet Łódzki
mgr Barbara Chamot Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedra Ekonomii
dr Mariola Chrzanowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Doktor Dorota Ciołek Uniwersytet Gdański
mgr Adam Czerniak SGH
dr Barbara Dańska-Borsiak Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii Przestrzennej
dr Anna Decewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr Mariusz Doszyń Uniwersytet Szczeciński
mgr Natalia Drzewoszewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Hanna Dudek SGGW w Warszawie
Magister Kamil Dyrtkowski Uniwersytet Ekonomiczny Poznań
mgr Aneta Dzik Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
mgr Anna Fiedukowicz Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii
Krzysztof Gajewski Narodowy Bank Polski
doktor Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
dr hab. Marek Gruszczyński Szkoła Główna Handlowa
dr Wioletta Grzenda Szkoła Główna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii
Cecylia Jakubczak Timberlake Consultants Ltd
dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik WNE UW
dr Piotr Kębłowski Uniwersytet Łódzki
dr Robert Kelm Uniwersytet Łódzki, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
dr Arkadiusz Kijek UMCS
mgr Karolina Konopczak SGH / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
mgr Monika Książek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Agnieszka Kukułka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
mgr Iwona Lewandowska Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudkiego w Warszawie
Magister Kamil Makieła Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
MPhil Łukasz Marć VU University Amsterdam, Tinbergen Institute
dr Iwona Markowicz Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządania, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Jerzy Marzec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Stanisław Matusik Zakład Statystyki i Informatyki, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
dr Anna Matysiak SGH
Piotr Mielewczyk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Maciej Mierzejewski
mgr Emilia Modranka Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
adiunkt Jerzy Mycielski Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
dr Natalia Nehrebecka Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, NBP Departament Statystyki
doktor Anna Nicińska Uniwersytet Warszawski
magister Karolina Ortyl SGH
dr hab, profesor UW Wojciech Otto Uniwersytet Warszawski
doktor Małgorzata Pawłowska NBP
dr Dawid Piątek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Maria Podgórska SGH
dr Malgorzata Podogrodzka SGH
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49