Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma Abstrakt
dr hab Maria Aluchna Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
student Wioletta Angowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Elżbieta Antczak Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Ekonometrii Przestrzennej
dr inż. Tomasz Bartłomowicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
lic. Filip Beifus WNEiZ UMK
dr Michał Bernardelli Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr Beata Bierut Narodowy Bank Polski
dr hab. Krzysztof Borowski Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych SGH
dr Tomasz Brodzicki Wydział Ekonomiczny UG
dr Patrycja Chodnicka-Jaworska Uniwersytet Warszawski
dr Barbara Cieślik Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
dr Dorota Ciołek Uniwersytet Gdański
dr Piotr Ciżkowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Anna Czapska UE Wrocław WEZiT Jelenia Góra
dr Adam Czerniak Katedra Ekonomii II (SGH)
Łukasz Dąbroś Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Monika Dędys Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
doktor Dorota Dejniak PWSTE w Jarosławiu
mgr Natalia Drzewoszewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika
mgr Filip Gęstwicki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Elżbieta Getka-Wilczyńska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
lic. Dominika Ginter UMK w Toruniu
dr hab. Łukasz Goczek WNE UW
dr Mariusz Górajski Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii
dr Justyna Góral IERiGŻ-PIB
mgr Joanna Górna Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr Marcin Gospodarowicz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ŻYwnościowej - PIB
mgr Anna Grudecka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej
prof. dr hab. Marek Gruszczyński Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Wioletta Grzenda Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr inż Mariusz Hamulczuk SGGW
Marcin Humanicki Narodowy Bank Polski
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Licencjat Mateusz Jankiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr Agnieszka Jankowska Ośrodek Badań Koniunktury w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze
dr Andrzej Kacprzyk Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Mikroekonomii
mgr Kamila Kaczmarczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Bogumił Kamiński Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Renata Karkowska Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
dr Maria Kaźmierska-Zatoń PWSZ w Skierniewicach
dr inż. Tomasz Klusek Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
dr Dorota Kmieć Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych
lic Alicja Koleniec Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Aleksandra Kordalska Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
mgr Bogusława Kołeczek Ośrodek Badań Koniunktury w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze
mgr (doktorant) Bartłomiej Krawiec Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów)
mgr Urszula Krysiak PWSZ Ciechanów
mgr Oskar Krzesicki NBP
licencjat Magdalena Kubacka Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Marta Kuc Politechnika Gdańska
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49