Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma Abstrakt
dr hab Maria Aluchna Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
student Wioletta Angowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Elżbieta Antczak Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Ekonometrii Przestrzennej
dr inż. Tomasz Bartłomowicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
lic. Filip Beifus WNEiZ UMK
dr Michał Bernardelli Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr Michał Bernardelli Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH
dr Beata Bierut Narodowy Bank Polski
dr hab. Krzysztof Borowski Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych SGH
dr Tomasz Brodzicki Wydział Ekonomiczny UG
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9