Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma Abstrakt
dr hab. Maria Aluchna Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Ewa Ambroziak Uniwersytet Łódzki
Wioletta Angowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Elżbieta Antczak Uniwersytet Łódzki
Natalia Bakalarz Uniwersytet Mikołaja Kopernika
mgr inz. Dariusz, Andrzej Banaś Uniwersytet Ekonomiczny
Filip Beifus Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Michał Bernardelli Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Krzysztof Borowski Szkoła Główna Handlowa
Karolina Boruta Uniwersytet Mikołaja Kopernika
doktor Tomasz Brodzicki Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
mgr Paulina Broniatowska Szkoła Główna Handlowa
magister Paweł Chrostek Szkoła Główna Handlowa
Prof dr hab Andrzej Cieślik WNE UW
dr Dorota Ciołek Uniwersytet Gdański
Doktor Piotr Ciżkowicz SGH
magister Anna Czapska UE Wrocław, WEZiT Jelenia Góra
dr Monika Dędys Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
doktor Dorota Dejniak PWSTE
mgr Natalia Drzewoszewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika
mgr inż. Anna Fiedukowicz Politechnika Warszawska
dr Marzena Fryczyńska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
mgr Andrzej Geise Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dominika Ginter Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Łukasz Goczek WNE UW
mgr Justyna Góral IERiGŻ-PIB
mgr Joanna Górna Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr Karolina Górna Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
magister Anna Grudecka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
doktor Wioletta Grzenda Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Mgr / Kandydat Nauk Andrzej Jarynowski Moldova State University
Dr Arkadiusz Jędraszka UW
mgr Marta Jerzykowska Uniwersytet Warszawski
mgr Kamil Joński Ministerstwo Sprawiedliwości
dr Dariusz Karaś Uniwersytet Gdański
dr Renata Karkowska Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Alicja Koleniec Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Mgr Łukasz Konopka PZU
magister Michał Kowalczuk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Bartłomiej Krawiec Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
dr hab. Zbigniew Krysiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Wioleta Lewandowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Karolina Lewandowska-Gwarda Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennej
dr Aleksandra Majchrowska Uniwersytet Łódzki
dr hab. prof. UEK Jerzy Marzec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Aleksandra Matuszewska-Janica Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
mgr Joanna Michalak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
mgr Katarzyna Miszczyńska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
mgr Michał Moczulski Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Ekonomicznych
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49