Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma
dr Anita Abramowska-Kmon Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab., prof. US Adam Adamczyk Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz IRG SGH
mgr Maciej Albinowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab Maria Aluchna SGH
dr Elżbieta Antczak Uniwersytet Łódzki
mgr Michał Antoszewski Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH
Filip Beifus Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Michał Bernardelli Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH
mgr Mateusz Bogdański Uniwersytet Gdański
dr hab. Krzysztof Borowski SGH (KZiF)
dr Marcin Borsuk UG / NBP
dr Tomasz Brodzicki Instytut Rozwoju
licencjat Mateusz Bylicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Andrzej Cieslik Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Ciżkowicz KMSP/KAE SGH
mgr Mateusz Czerwiński Uniwersytet Szczeciński
dr Anna Decewicz SGH (KAE)
dr Monika Dędys SGH (KAE)
dr Dorota Dejniak PWSTE w Jarosławiu
doktor Radosław Dziuba Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny/UŁ
mgr inż. Anna Fiedukowicz Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
mgr Kamil Franiszyn Urząd Statystyczny
dr hab. Łukasz Goczek WNE UW
dr Justyna Góral IERIGŻ-PIB
prof. dr hab. Marek Gruszczyński SGH (KAE)
dr Wioletta Grzenda Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Mgr Kristóf Gyódi Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska SGH (KZiF)
doktor Małgorzata Jabłońska Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny/UŁ
mgr Agnieszka Jankowska Urząd Statystyczny
mgr Emilia Jankowska Wydział ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
dr Andrzej Kacprzyk Uniwersytet Łódzki Instytut Ekonomii
dr Maria Kaźmierska-Zatoń PWSZ w Skierniewicach, Instytut Finansów i Rachunkowości
dr Piotr Kębłowski Uniwersytet Łódzki
dr Karolina Konopczak Szkoła Główna Handlowa
dr Michał Konopczak Szkoła Główna Handlowa
dr hab. Katarzyna Kopczewska Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
dr Aleksandra Kordalska Politechnika Gdańska
mgr Maria Korolczuk Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
mgr Bogusława Kołeczek Urząd Statystyczny
dr Igor Kravchuk Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny
Mgr Urszula Krysiak PWSZ ciechanów
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak Zakład Zarządzania Ryzykiem, SGH
dr hab., prof. nadzw. PG Ewa Lechman Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
mgr Szymon Machała Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
mgr Anna Majcher Główny Urząd Statystyczny
Bartosz Marguardt Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
mgr Joanna Michalak Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Piotr Modzelewski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49