Lista uczestników konferencji

Tytuł / Stopień naukowy Imię Nazwisko Jednostka naukowa / Firma Abstrakt
mgr Maciej Albinowski SGH
mgr Ewa Ambroziak Uniwersytet Łódzki
dr Elżbieta Antczak Uniwersytet Łódzki
Aleksandra Babiarz
dr Michał Bernardelli Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka WNE SGGW
dr hab. prof. SGH Wojciech Bijak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
mgr Mateusz Bogdański Uniwersytet Gdański
mgr Paulina Broniatowska Szkoła Główna Handlowa/ Narodowy Bank Polski
PhD Gonzalo Camba-Mendez EBC
dr n. med. Dominika Cichońska Uniwersytet Medyczny w Łodzi
mgr Piotr Ciżkowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych
mgr Małgorzata Ćwiek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Anna Czapska UE Wrocław, WEZiT Jelenia Góra
mgr Izabela Czepirska SGH
dr Anna Decewicz Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii
dr hab. Hanna Dudek SGGW w Warszawie
dr Aneta Dzik-Walczak WNE UW
mgr inż. Anna Fiedukowicz Politechnika Warszawska
Krzysztof Gajewski Narodowy Bank Polski
mgr Andrzej Geise Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Elżbieta Getka-Wilczyńska Szkoła Główna Handlowa
dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski
mgr Justyna Góral IERiGŻ-PIB, Zakład Finansów Rolnictwa
mgr Joanna Górna Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr Karolina Górna Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Beata Grzejszczyk SGGW
dr inż. Mariusz Hamulczuk SGGW
mgr Ewa Jaroszkiewicz SGH
dr inż. Marzena Kacprzak SGGW Warszawa
dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
dr Dariusz Karaś Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
dr inż. Tomasz Klusek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
dr inż. Krzysztof Kompa SGGW w Warszawie
dr hab. Janusz Korol Uniwersytet Szczeciński
mgr Konrad Kostrzewa NBP
mgr Michał Kowalczuk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
licencjat Michał Kołtun Szkoła Główna Handlowa
mgr Anna Król Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
mgr Martyna Książek Szkoła Główna Handlowa
mgr Marta Kuc Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr inż. Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Katarzyna Kurowska WNE UW
dr Ewa Lechman Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
mgr Robert Leszczyński NBP
mgr Iwona Lewandowska Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
dr Karolina Lewandowska-Gwarda Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
dr Aleksandra Majchrowska Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jerzy Marzec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Aleksandra Matuszewska-Janica Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
hidden 1
hidden 2
hidden 3
hidden 4
hidden 5
hidden 6
hidden 7
hidden 8
hidden 9
hidden 10
hidden 11
hidden 12
hidden 13
hidden 14
hidden 15
hidden 16
hidden 17
hidden 18
hidden 19
hidden 20
hidden 21
hidden 22
hidden 23
hidden 24
hidden 25
hidden 26
hidden 27
hidden 28
hidden 29
hidden 30
hidden 31
hidden 32
hidden 33
hidden 34
hidden 35
hidden 36
hidden 37
hidden 38
hidden 39
hidden 40
hidden 41
hidden 42
hidden 43
hidden 44
hidden 45
hidden 46
hidden 47
hidden 48
hidden 49